We hebben onze naam niet gestolen… Dynamics Translations staat, naast kwaliteit, ook voor een zeer snelle service : prijsaanvragen worden altijd met de grootste spoed beantwoord, en de afgesproken deadlines zijn voor ons heilig.

Kleinere opdrachten worden vaak nog dezelfde dag verwerkt (of zelfs binnen het uur), al naargelang de behoeften van de klant.

Vaak zijn we immers de laatste schakel in de prepressketen en wordt van ons verwacht dat we de achterstand inhalen die in eerdere fasen van het productieproces werd opgelopen… dringendheid is dus eerder regel dan uitzondering in ons vak, en we doen dag na dag al het mogelijke om de meest onmogelijke termijnen waar te maken… zelfs weekend- of nachtwerk schrikken ons daarbij niet af.

Een andere belangrijke meerwaarde van Dynamics is onmiskenbaar dat wij, dankzij de grondige kennis van onze medewerkers en hun kunnen (de meesten van hen zijn ons ook al heel wat jaartjes trouw), beter dan wie ook steeds de juiste persoon op de juiste tekst kunnen plaatsen, waarbij niet enkel rekening wordt gehouden met de vereiste talencombinatie, maar ook met de inhoud en aard van de tekst (domein, stijl, doelpubliek, techniciteit, vereiste specialisatie enz.).

Een cruciale hoeksteen van ons beleid is dat we ons ook steeds hebben afgezet tegen de trend om systematisch de goedkoopste vertalers in te zetten en zo een maximale winstmarge te realiseren. We geloven niet in die louter “winstgerichte” aanpak, die bij veel grotere bureaus nochtans schering en inslag is.

Weliswaar zijn winstmarges voor elk bedrijf belangrijk, maar het nastreven van een maximale marge gaat vaak ten koste van de kwaliteit, want vertalers die uiterst goedkoop werken zijn per definitie hetzij beginners, hetzij gewoon minder goed. En werken met dergelijke “goedkope” krachten brengt onvermijdelijk dan weer kwaliteitsproblemen, klachten en dergelijke met zich mee.

Omdat ons bureau aan de basis werd opgericht (en nog steeds wordt geleid) door vertalers, dragen wij beroepseer hoog in het vaandel en begrijpen we beter dan wie ook het belang van de ervaring en vakkennis van elke medewerker. Wij opteren er dan ook bewust voor om uitsluitend samen te werken met ervaren en professionele native speakers, die uiteraard vaak “duurder” zijn, maar in de plaats daarvoor ook de nodige kwaliteit, motivatie en vakkennis bieden.

De nauwe band met onze medewerkers laat ons ook toe om een ongeëvenaarde constantheid te garanderen : door steeds dezelfde vertalers in te schakelen voor regelmatig terugkerende teksten (notulen, magazines enz.) van dezelfde klanten, staan we borg voor de nodige constantheid qua stijl, woordgebruik en, desgevallend, kennis van de specifieke terminologie van de klant.

Nog een sterk punt van ons bureau is onze ongeëvenaarde soepelheid. Ondanks ons relatief late sluitingsuur (18.00 uur) gebeurt het toch nog wel eens dat een klant nog na de kantooruren (of tijdens het weekend) belt met een dringende opdracht. Ook dan wordt al het mogelijke gedaan om hem nog te helpen… Weekend- en nachtwerk zijn voor ons immers eerder regel dan uitzondering.