Wij kunnen voor u uiteraard ook alle beëdigde en/of gelegaliseerde vertalingen verzorgen.

Vraag altijd heel duidelijk aan de instantie in kwestie wat ze precies eisen, zodat u dubbele kosten en veel tijdverlies vermijdt!

Alvast een woordje uitleg…

Wat is het verschil tussen beëdigd en gelegaliseerd?

 

Een beëdigde vertaling is voorzien van de gegevens en handtekening van een beëdigd vertaler (vertaler die bij de rechtbank als dusdanig geregistreerd en erkend is).

Voor binnenlands gebruik (gemeenten) volstaat dit doorgaans, hoewel steeds meer instanties toch ook een legalisatie eisen.

Een “standaard” legalisatie houdt in dat de beëdigde vertaling nog eens wordt neergelegd bij de griffie van een Rechtbank van eerste aanleg, waar men met de nodige stempels en handtekeningen bevestigt dat de beëdigde vertaler bij hen erkend is. Deze extra stap is in principe nodig voor documenten die bestemd zijn voor buitenlands gebruik (ambassades en consulaten, scholen of universiteiten, werkgevers in een ander land, allerhande handelingen in het buitenland…), maar steeds vaker vragen ook Belgische gemeentebesturen zo’n legalisatie als extra zekerheid.

Soms kunnen nog extra legalisaties of zogenaamde “apostilles” vereist zijn bij een bepaalde ambassade (dergelijke documenten moeten dan eerst nog eens gelegaliseerd worden door het Ministerie van Justitie en het Ministerie van Buitenlandse Zaken).

Indien u dat wenst, handelen wij voor u alle nodige procedures af.  Of we kunnen u de nodige informatie bezorgen om een en ander zelf af te handelen om het kostenplaatje wat in te perken.