vertaalbureau Brussel

Medische Vertalingen

Dynamics is ...

een medisch vertaalbureau

Medische vertalingen vragen om precisie en expertise. De medische terminologie is zeer uitgebreid en complex. Een verkeerde interpretatie kan verregaande gevolgen hebben. We bewaken dan ook nauwgezet de kwaliteit van onze medische vertalingen.

medicale

Medische vertalingen: precisiewerk

Bij Dynamics is je medische vertaling in goede handen. Wij werken al jarenlang samen met ervaren vertalers die een medische opleiding of een uitgebreide medische of farmaceutische kennis bezitten. Naargelang het type tekst en de specifieke medische sector selecteren we voor elke vertaling de vertaler die gespecialiseerd is in de gehanteerde vakterminologie. Uiteraard houdt de vertaler daarbij steeds rekening met de interne bedrijfsspecifieke terminologie.

Al onze vertalers zijn native speakers die uitsluitend naar hun moedertaal vertalen. Zo is de kwaliteit van je medische vertaling 100% gegarandeerd.

Jouw medische documenten zijn bij ons in goede vertaalhanden:

  • Farmaceutica
  • Ziekenhuizen
  • Presentaties
  • Brochures
  • Bijsluiters

Tevreden Klanten

Deze medische spelers kunnen al jarenlang rekenen op feilloze medische vertalingen:

maalox
magnepamyl
buscopan
optima pharma
emistyl
pulse
merck
omnivit
silikom
dulcosoft
essilor
somatoline
vertaalbureau Brussel

Snel een medische vertaling nodig?